ข่าวประชาสัมพันธ์

......................................................................................
 • ภาพพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นอ.3 และ ป.6 ณ โรงแรมแชงกลีล่า
 • 24 ม.ค. 57 เกาหลีเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนปัญญาศักดิ์
 • ภาพกิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นประถมศึกษา
 • ภาพกิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นอนุบาล

 • 15 ม.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

 • 14 ม.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2

 • 10 ม.ค. 57 กีฬาสีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

 • 8 ม.ค. 57 กีฬาสีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
 • ภาพกิจกรรมวันคริสต์มาส

 • กำหนดการประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 • ภาพกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 • 4 ธ.ค. 56 ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 • ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556