ข่าวประชาสัมพันธ์

......................................................................................


  • 24-25 ก.ค. สอบกลางภาค ปีการศึกษา 1/2560 (ดูตารางสอบได้ที่ปฏิทินการศึกษา)
  • ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการ TEDET ตั้งแต่ ป.2-ป.6

  • บริการฉีดวัดซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์

  • 10 ก.ค. 60 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

  • 7 ก.ค. 60 กิจกรรมวันเข้าพรรษา (แห่เทียน)

  • ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
  • 19 ม.ค. 60 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • 13 ม.ค. 60 กิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นประถมศึกษา
  • 30 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60 หยุดวันขึ้นปีใหม่

  • 23 ธ.ค. 59 กิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นอนุบาล