ข่าวประชาสัมพันธ์

......................................................................................

 • 18 ก.ย. 58 ค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

 • 18 ส.ค. 58 โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ

 • 18-19 ส.ค. 58 งานวิชาการครั้งที่ 10

 • 10 ส.ค.58 นักเรียนชั้นป.1 ทัศนศึกษา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 • 3-7 ส.ค.58 นักเรียนชั้นป.6-ป.2 ทัศนศึกษา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 • 30-31 ก.ค.58 หยุดวันเข้าพรรษา

 • 28 ก.ค.58 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

 • 24 ก.ค.58 Open House อนุบาล 3

 • 23 ก.ค.58 Open House อนุบาล 2

 • 16-17 ก.ค.58 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 • 3 ก.ค.58 อบรมธรรมะ

 • 26 มิ.ย.58 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

 • 23 มิ.ย.58 ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

 • 22 มิ.ย.58 ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น