ข่าวประชาสัมพันธ์

......................................................................................
 • 29 ส.ค. 57 Open House อนุบาลปีที่ 3
 • 28 ส.ค. 57 Open House อนุบาลปีที่ 2
 • ภาพกิจกรรม อบรมธรรมะประจำปี 2557
 • ภาพกิจกรรม ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

 • 8 ส.ค. 57 กิจกรรมถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ

 • 30-31 ก.ค. 57 สอบกลางภาค
 • ภาพกิจกรรม อบรมเพศศึกษา โดย อ.นคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบ

 • 17 ก.ค. 57 อบรมเพศศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดย อ.นคร สันธิโยธิน รร.สวนกุหลาบ

 • 15-17 ก.ค. 57 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ

 • 14 ก.ค. 57 หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

 • 11 ก.ค. 57 หยุดวันอาสาฬหบชูา
 • ภาพกิจกรรม ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดสารอด

 • 10 ก.ค. 57 กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดสารอด
 • ภาพกิจกรรม ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ