ข่าวประชาสัมพันธ์

......................................................................................

  • ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภาวิช หมากผิน ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  • 19 ก.พ.58 กิจกรรมวันตรุษจีน
  • 15 ก.พ.58 กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2557
  • 6 ก.พ.58 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1
  • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
  • ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เปรมสำราญ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดเดี่ยวดนตรีไทยประเภท ขิม เทศกาลดนตรี ACT Music Festival 2014

  • 6 ก.พ. 58 แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา