ข่าวประชาสัมพันธ์

......................................................................................

 • 3 ก.ค.58 อบรมธรรมะ

 • 26 มิ.ย.58 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

 • 23 มิ.ย.58 ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

 • 22 มิ.ย.58 ตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

 • 18 มิ.ย.58 กิจกรรมวันไหว้ครู

 • 12 มิ.ย.58 ตรวจสายตาระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

 • 11 มิ.ย.58 ตรวจสายตาระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

 • 22 พ.ค.58 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • 21 พ.ค.58 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นอนุบาล 1

 • 18 พ.ค.58 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 • ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภาวิช หมากผิน ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • 19 ก.พ.58 กิจกรรมวันตรุษจีน

 • 15 ก.พ.58 กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2557