ข่าวประชาสัมพันธ์

......................................................................................

  • 17-18 ธ.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 2
  • 10 ธ.ค. 58 หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
  • 7 ธ.ค. 58 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • 4 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อและกิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นอนุบาล
  • 27 พ.ย. 58 กิจกรรมกีฬาสีระดับชั้นประถมศึกษา
  • 25 พ.ย. 58 กิจกรรมวันลอยกระทง

  • ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

  • 2 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

  • 30 ต.ค. 58 รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558