ข่าวประชาสัมพันธ์

......................................................................................

 • 26 ส.ค. 59 กิจกรรม Open House อนุบาลปีที่ 3
 • 25 ส.ค. 59 กิจกรรม Open House อนุบาลปีที่ 2
 • 18-19 ส.ค. 59 งานวิชาการ
 • 12 ส.ค. 59 โรงเรียนหยุด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 • 11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 • 11 ส.ค. 59 อบรมเพศศึกษา นักเรียนป.5

 • 5 ส.ค. 59 นักเรียนชั้นป.1 ไปทัศนศึกษา

 • 4 ส.ค. 59 นักเรียนชั้นป.2 ไปทัศนศึกษา

 • 3 ส.ค. 59 นักเรียนชั้นป.3 ไปทัศนศึกษา

 • 2 ส.ค. 59 นักเรียนชั้นป.5 ไปทัศนศึกษา

 • 29 ก.ค. 59 นักเรียนชั้นป.4 ไปทัศนศึกษา

 • 28 ก.ค. 59 นักเรียนชั้นป.6 ไปทัศนศึกษา

 • 15 ก.ค. 59 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา