ข่าวประชาสัมพันธ์

......................................................................................

 • โรงเรียนปัญญาศักดิ์ได้รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2557
 • เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 • ภาพกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
 • ภาพกิจกรรม Day Camp เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

 • 12 ก.ย. 57 Day Camp เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
 • ภาพกิจกรรมงาน Open House อนุบาล 2 และ อนุบาล 3

 • 29 ส.ค. 57 Open House อนุบาลปีที่ 3

 • 28 ส.ค. 57 Open House อนุบาลปีที่ 2
 • ภาพกิจกรรม งานวิชาการ ครั้งที่ 9
 • ภาพกิจกรรม อบรมธรรมะประจำปี 2557
 • ภาพกิจกรรม ถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

 • 8 ส.ค. 57 กิจกรรมถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ

 • 30-31 ก.ค. 57 สอบกลางภาค
 • กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด : กองกำกับการ สุนัขและม้าตำรวจ