ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ***6 พ.ย. เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562***
 • 16-17 ต.ค. ทัศนศึกษานักเรียนชั้น อนุบาล1-ป.6 ณ ท้องฟ้าจำลอง
 • 1-2 ต.ค. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้น ป.4-6
 • 11-13 ก.ย. ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.4-6 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 • 13 ก.ย. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้น ป.1-3
 • 11 ก.ย. กิจกรรมอบรมเพศศึกษา นักเรียนชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2562
 • 7 ก.ย. Junior Enterperneur งานผู้ประกอบการตัวน้อย
 • 4-6 ก.ย. ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.1-3 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 • 3 ก.ย. ตรวจร่างกาย ประจำปีการศึกษา2562
 • 29-30 ส.ค. Open House นักเรียนชั้น อ.2-3
 • 23 ส.ค.ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น อ.3 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)
 • 15-16 ส.ค. วันวิชาการ ปีการศึกษา 2562
 • 9 ส.ค. กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2562
 • 1 ส.ค. ตรวจวัดสายตา ประจำปีการศึกษา 2562
 • 26 ก.ค. กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น อ. 2 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่ 2 ทุ่งครุ
 • 26 ก.ค. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 10
 • 12 ก.ค. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดสารอด
 • 28 มิ.ย. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา2562
 • 26 มิ.ย. กิจกรรมต่อต้านยาเสะติดและวันสุนทรภู่
 • 20 มิ.ย. วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
 • 18 มิ.ย. อบรมธรรมะ นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-ป.6
 • 7 มิ.ย. ประชุมผู้ปกครอง น.ร.ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562
 • 6 มิ.ย. ประชุมผู้ปกครอง น.ร.ชั้นเตรียมอนุบาล-ป.1 ปีการศึกษา 2562
 • 24 พ.ค. ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-ป.1 ปีการศึกษา 2562
 • 17 พ.ค. กิจกรรมวันวิสาขบูชา
 • 16 พ.ค. เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 • 30 เม.ย. ทัศนศึกษา Funarium นักเรียนชั้น อนุบาล
 • 29 เม.ย. ทัศนศึกษา Funarium นักเรียนชั้น ป.1
 • 26 เม.ย. ทัศนศึกษา ฟาร์มโชคชัย นักเรียนชั้น ป.2-6
 • 11 เม.ย. กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันสงกรานต์ ปีการศึกษา 2562