ข่าวประชาสัมพันธ์

......................................................................................

  • 20 พ.ค. 59 โรงเรียนหยุดเนื่องในวันวิสาขบูชา
  • 16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พร้อมรับผลการเรียนของนักเรียนชั้นป.1-ป.5

  • 1 เม.ย. 59 นักเรียนชั้นป.6 รับเอกสารจบ(แต่งกายชุดนักเรียน)

  • 23-26 ก.พ. 59 นักเรียนเฉพาะชั้นป.6 ติวสอบ O-NET