กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้น ป.1-3

ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool