การแสดงดนตรีเนื่องในกิจกรรมวันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool