กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.4 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

หน้าที่ 2

ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool