กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้น อ.3 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)


ชมภาพอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PanyasakSchool