ผลการสอบเข้าม.1 นักเรียนปัญญาศักดิ์

  • ปีการศึกษา 2560 รุ่น 18
  • ปีการศึกษา 2559 รุ่น 17